Inbouw

Wij hopen dat deze handleiding helpt u snel en makkelijk de motor inbouwen zonder vertragingen en/of problemen.

Wij vragen u dan ook om deze inbouwinstructie goed te bestuderen zodat problemen en dus ergernis voorkomen kunnen worden. Schade als gevolg van foutieve inbouw vallen niet onder de garantie.

Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met ons.

Na Ontvangst

 • Direct bij ontvangst controleer het product op mogelijke transportschade – Indien u dergelijke schade signaleert, dient u hiervan een aantekening te maken op de vrachtbrief van de chauffeur. Alleen dan kan deze schade geclaimd worden bij de verzekering van de desbetreffende transporteur
 • Controleer of het geleverde motor de juiste type is.

Identificeer de oude schade

Om te voorkomen dat het nieuwe geleverde product weer direct gelijke schade ondervindt als het oude deel, identifeer eerst de oorzaak van de initiel schade.

Montage

Neem de tijd en de rust om het product op de juiste wijze te monteren.

 • Begin met de reiniging van het motorcompartiment. Reinig alle bevestigingsdelen van uw oude motor, die u nodig hebt bij de opbouw van het geleverde product.
 • Reinig zorgvuldig alle delen, die benodigd zijn bij de montage, alvorens deze te monteren.
 • Indien de oliekoeler niet is bijgeleverd moet deze nieuwe worden geïnstalleerd. (geen nieuwe oliekoeler = geen garantie).
 • injectoren en turbo(s) laten testen – (kapotte injectoren = geen garantie).
 • Controleer hierbij steeds de kwaliteit van de diverse delen en vervang delen indien u twijfelt aan de kwaliteit.
 • Plaats een kwalitatief goed en nieuw luchtfilter en reinig de luchtfilterbak, Plaats een kwalitatief goed en nieuw oliefilter (indien niet meegeleverd).
 • Plaats een kwalitatief goed en nieuw brandstoffilter.
 • Rekbouten mogen niet worden hergebruikt.
 • Zet alle bouten en moeren vast met het voorgeschreven aanhaalmoment.
 • Gebruik steeds het voorgeschreven aanhaalmoment wat bij dat type bout en/of moer behoort. Omdat het aanhaalmoment afhankelijk is van het type bout en de maatvoering zou dit anders schade kunnen veroorzaken.
 • Rekbouten dienen te worden vastgezet met een aanhaalmoment waarna deze altijd over een bepaalde hoek dient te worden nagetrokken.
 • Controleer steeds of u over de juist gegevens met betrekking tot de aanhaalspanningen beschikt.
 • Ook de volgorde van aanhalen van bouten kan zijn voorgeschreven. Volg dit nauwkeurig.
 • Alvorens het vliegwiel gemonteerd wordt dient u te controleren of de draadgaten in de krukas zijn doorgeboord. Is dit het geval dient u de schroefdraad van de vliegwielbouten te voorzien van een vloeibaar borgmiddel.
 • Trek de bouten en moeren van de inspuitdelen op het juiste moment aan. Zeker bij de moderne motoren kan dit problemen voorkomen. Denk hierbij ook aan de verstuiverleidingen.

Inbouw motor

 • Zorg dat de geleverde motor goed en stevig op uw werktafel staat. Let hierbij op, op welke kant u het product neerzet.
 • Indien u transportdelen om moet zetten dient u, of de pakkingen te gebruiken, of een vloeibaar dichtmiddel van goede kwaliteit.
 • Monteer alle appendages met de juiste aanhaalspanningen.
 • Monteer zorgvuldig de krukaspoelie. Controleer hierbij het keerringaanloopvlak en zorg dat de spie niet wordt weggedrukt bij montage.
 • De krukaspoeliebout dient op het juiste aanhaalmoment te worden vastgezet. In een aantal gevallen is het gebruik van een vloeibaar borgmiddel hierbij gewenst.
 • Monteer de distributie zorgvuldig volgens fabrieksgegevens. Een tandje verschil hierbij kan al ernstige gevolgen hebben.
 • Oliekoeler moet altijd nieuwe worden geïnstalleerd!
 • Controleer de afstelling van de brandstofpomp aan de hand van fabrieksgegevens
 • Monteer de verstuivers met nieuwe afdichtringen en brandplaatjes.
 • Monteer beschermingskappen zorgvuldig en controleer of deze niet raken aan draaiende delen.
 • Vernieuw de V-snaar/Multi-riem.
 • Indien een automatische versnellingsbak is gemonteerd dient u zorgvuldig de holle as van de koppelomvormer in de oliepomp van de bak te drukken. Let hierbij op dat de aandrijfnokken van de holle as op de juiste manier in de uitsparingen van de oliepomp komen.
 • Om beschadiging van de radiateur te voorkomen adviseren wij om deze te demonteren alvorens de motor wordt ingebouwd.
 • Gebruik de juiste takelmiddelen om de motor in de motorruimte te monteren. Dit voorkomt schade bij inbouw.
 • Controleer alle stekkerverbindingen bij montage.
 • Gebruik goede slangen en slangklemmen.
 • Gebruik een goede kwaliteit motorolie en koelvloeistof en vul beiden op het juiste niveau af. Belangrijk hierbij is dat het koelsysteem goed is ontlucht.

Starten

 • voor te starten is het belangrijk dat u er zeker van bent dat alle delen vast zitten, voor de garantie dien je de eerste start met camera/mobile op te namen (geen video/bewijs = geen garantie).
 • Zorg voor de goede smering, vollopen met olie en ook olie door het oliefiltergat
 • Start de motor eerst rond totdat deze voldoende oliedruk heeft.
 • Laat de motor aanslaan en laat deze draaien met een verhoogd stationair toerental.
 • Controleer nauwlettend de oliedruk en temperatuur .
 • Vul voldoende koelvloeistof bij tijdens het ontluchten.
 • Controleer of er lekkages van olie en/of water optreden.
 • Stel de ontsteking en carburateur af volgens voorschrift.
 • Controleer of het gehele koelsysteem naar behoren functioneert. Controleer of de thermostaat opent. Controleer of de ventilator inslaat.

Inrij

 • Zorg dat de motor goed op bedrijfstemperatuur komt
 • Tot 1000 kilometer dient u extreme belastingen te voorkomen.
  Belast de motor tot maar 80% van het vermogen.
 • Wees ook niet te voorzichtig. Hierdoor krijgen de zuigerveren geen kans om op de juiste wijze in te lopen waardoor oliegebruik het gevolg kan zijn.

Controle

 • Controleer de motor na ongeveer 1000 km.
 • Controleer bij alle bevestigingen of er niets is losgetrild.
 • Controleer de niveaus van olie en koelvloeistof.
 • Controleer op lekkages van olie en/of koelvloeistof.
 • Vervang bij 1000 kilometer het oliefilter en olie

Retour oude motor

U hebt een 14 werkdagen sinds de dag van levering van de nieuwe motor aan u om de oude motor terug te brengen.

Houd er rekening mee dat de oude motor geen gat in het motorblok kan hebben en / of krukas kan niet gebroken zijn..

 • verwijder alle olie en brandstofresten.
 • Dicht alle gaten
 • Controleer of het oude deel compleet is
 • Zet de oude motor op de palete en verpak het overig motor delen.  
 • Informeren ons dat de oude motor is klaar voor pick-up. Hierna komt binnen enkele dagen de transporteur bij u langs om het oude deel op te halen
 • Na de inspectie van de oude motor in onze locatie, de borg zal aan u overgedragen worden. Het duurt meestal 7 dagen

Let op: Het betalen van borg is geen vrijwaring om het ruilonderdeel niet retour te zenden. Indien het oude onderdeel niet retour gezonden wordt, behouden wij ons het recht om een naheffing te berekenen, afhankelijk van de waarde van de oude motor.

De bovenvermelde instructies hebben een algemeen karakter. wij kunnen niet aansprakelijk worden voor, schade als gevolg van afwijkingen in bovenstaande instructies, in vergelijking met originele instructies van de fabrikant. Wij kunnen ook niet
aansprakelijk worden voor mogelijke interpretatiefouten

WhatsApp chat