(Inbouw) Garantie

Vanaf 14 april 2020 geldt voor al onze producten die gekocht zijn na deze datum dat deze een inbouwgarantie hebben (regio Nederland en België) Wat betekent dat voor u als klant?

Als een door u gekocht product defect raakt tijdens de garantieperiode dan zullen wij (indien noodzakelijk) de kosten van het uit- en inbouwen (van de motor) vergoeden en/of zelf de motor inspecteren en repareren. Wij vragen u om rekening te houden met onze procedure en de geldende garantievoorwaarden. Hieronder gaan wij dieper in op het garantieproces.

Wanneer u vermoedt dat de auto niet functioneert als voorheen, vragen wij u om dit eerst even met uw garagehouder te overleggen. Er kunnen vele factoren een grote rol spelen bij het niet correct functioneren van de motor. U kunt hierbij denken aan:
– een defecte sensor
– een defecte turbo
– defecte verstuivers
etc.

Als uit onderzoek blijkt dat de motor beschadigd is, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, via WhatsApp of per e-mail. U krijgt dan van ons via de e-mail een formulier voor het opstarten van de garantie. Als u deze volledig heeft ingevuld dan kunt u deze per e-mail aan ons retourneren aaninfo@revisiemotorbenelux.nl. Hiermee zijn wij in staat om uw aanvraag zorgvuldig te beoordelen en snel af te handelen. Zonder dit ingevulde formulier nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

De vervolgstappen 

Zodra het probleem geïdentificeerd is, dan moet men de motor als volgt uitbouwen.

De uitgebouwde motor (inclusief de oliekoeler, deze op de motor laten en niet demonteren) naar ons filiaal in Eindhoven op te sturen. Wij bieden indien het onder de garantie valt en van toepassing is een vergoeding voor het uit- en inbouwen van de motor met een maximum van € 50,00 ex BTW per uur. Eventuele materiaalkosten zijn op eigen risico en voor rekening van de klant.

In alle gevallen dienen wij door de klant te worden geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om een passende oplossing aan te bieden. 

Als uitbouwen niet noodzakelijk is (bijvoorbeeld door een keerring lekkage) of uw garagehouder kan het niet determineren wat het probleem is dan zie onderstaande:

Is een door u gekochte product defect en werkt het niet naar behoren dan zullen wij dat gratis voor u herstellen. De enigste vereiste is dat de wagen door u naar ons filiaal in Eindhoven brengt. 

Inspectie en Compensatie

Nadat de inspectie van de motor is afgerond, de diagnose is gesteld en de uiteindelijke rapportage heeft plaats gevonden zal de betaling van de compensatie plaatsvinden. Dit kan tot 2 weken duren, bij dit proces is de inspectie van de motor vakkundig vastgelegd dmv foto en eventueel ander vastgelegd beeldmateriaal. U krijgt dan na maximaal 2 weken een werkende motor retour.

Gebruikersfouten:

Op de basis van onze ervaringen zijn rond 90% van de storingen zijn niet veroorzaakt door de motor, maar door een van de aanbouwdeel. Als dit het geval is en uit ons onderzoek blijkt dat de motor in orde is en het probleem bij een ander deel zit dan zijn wij genoodzaakt om een uurtarief van € 50,00 ex BTW in rekening te brengen.

Mocht uit ons onderzoek naar voren komen dat de motor is beschadigd door bijvoorbeeld:
– lekkenden injectoren
– een montagefout
– vieze of gebruikte aanbouwdelen


Dan kunnen wij de garantie niet honoreren en wordt de eventuele compensatie niet uitbetaald. Wij zullen dan contact met u opnemen om de beste oplossingen met u te bespreken.

Niet traceerbaar defect


Indien wij het defect niet kunnen achterhalen en daarmee de storing onbekend blijft dan nemen wij een deel van de verantwoordelijkheid over.

Wij zullen dan kosteloos voor u het product herstellen. Let op, de extra (uit- en inbouw) kosten zijn altijd voor rekening van de klant.

WhatsApp chat